Så kan en grafisk manual bli till

Grafisk manual till Svapipe

En tjänst jag erbjuder är framtagning av en grafisk manual. Vanligen sker detta i samband med att ett större designarbete ägt rum såsom framtagande av en ny webbsida. Ofta faller det sig då naturligt att specificera eller uppdatera grafiska regler för tex uttrycksform, typsnitt och färger. Detta sammanfattas då i en manual.

Övriga trycksaker såsom visitkort, tryck på bilar, produktblad m.m. kan då ses över och förnyas. Detta så att all grafisk uttrycksform såväl på webben eller för trycksaker går hand i hand.

En ny kund under 2017 är Svapipe AB. Vi har haft ett gott samarbete där vi bollat idéer och tagit fram en helt ny uttrycksform för allt ifrån webbsida till trycksaker.

Utifrån detta har vi sedan specificerat uttrycksformen och tagit fram grafiska regler i en manual. På så sätt kan vi säkerställa att företaget presenteras på ett konsekvent sätt.