Villkor för lagring av personuppgifter från formulär

För att kunna svara på din förfrågan behöver de personuppgifter som du anger lagras. Uppgifterna används endast till att besvara och lösa din förfrågan.

Uppgifterna lagras i upp till fem år för möjlighet till återkoppling av tidigare ärende.

Den som är ansvarig för behandling av uppgifterna är Johan Åsedahl, Spadvägen 14, 513 50 Sparsör, Sverige • Telefon: 0703 – 19 48 03 • E-post: johan@kraner.se

Vi har skyldighet att lämna ut registrerade personuppgifter när du ber om dem, eller på begäran ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke och det gör du genom att kontakta oss för att bli borttagen ur databasen och vår e-post inkorg.