Startaeget.se

Startaeget.se


Åt startaeget.se gjorde jag all design och kodade templates i html och css. En systemutvecklare arbetade med utformning av databas och det system som ligger bakom. Kunden i fråga är IT-entreprenör och han tog då själv rollen som projektledare.

Det var några år sedan detta jobb utfördes, men det är ändå en av mina mer välkända referenser eftersom detta är ett stort välkänt community bland småföretagare i hela Sverige.


CSS HTML Javascript Photoshop

Portfolio