Nyemissioner.se

Nyemissioner.se


Nyemissioner.se är den ledande informationskällan i Sverige kring nyemissioner och börsnoteringar. Jag har arbetat mot en projektledare och tillsammans med en systemutvecklare. Min roll har varit webbdesigner, där jag stått för grafisk design och kodning av templates.

Webbsidans html och css är mycket dynamiskt kodat, med färdiga spalter och boxar, knappar och formulärelement m.m. som kan sättas till vilken storlek som helst och som automatiskt anpassar sig till tillgängligt innehåll. Bl.a. är CSS3-effekter använda, men sidan ser även bra ut i äldre webbläsare såsom ie7 och ie8.


CSS3 HTML Javascript Photoshop

Portfolio