Grossist.se

Grossist.se


Grossist.se kom till mig för några år sedan med en befintlig sida byggd på bra idéer men med avsaknad av professionell layout.

Jag tog fram grundlayout och templates till startsidan och flertalet undersidor. En systemutvecklare förvaltar idag och bygger vidare på den design jag tog fram.


CSS HTML Javascript Photoshop

Portfolio