Bendit

Bendit


Bendit erbjuder lösningar inom system- och affärsutveckling. Mitt uppdrag blev att hjälpa dem med att ta fram design och att koda en template. Eftersom Bendit arbetar med systemutveckling föll det sig naturligt att jag hjälpte dem med just en template snarare än en komplett sida.


ASP CSS3 HTML Javascript Photoshop

Portfolio