Jubileumsnummer av kundtidning

Svatext - En kundtidning / branschtidning från Svatek & Svapipe

Om projektet

Jag har sedan några år tillbaka ett nära samarbete med Svatek och Svapipe, som arbetar med ledningsrenovering respektive ledningsunderhåll. Dessa företag ligger i framkant och ger någon gång per år ut branschtidningen Svatext.

Jag har stått för en total omarbetning av tidningen, där uttrycksformen följer den nya grafiska profil jag tagit fram. En copywriter har skrivit de mesta av artiklarna och intervjuat en rad olika människor. Bilder kommer till stor del från en fotograf som Svatek och Svapipe anlitar. Jag har gjort all layout och sätt samma hela tidningen.

  • Kund:Svatek AB & Svapipe AB
  • Kategori:Trycksaker
  • Taggar:branschtidning, design av trycksak, kundtidning
Uppslag ur kundtidningen Svatext Uppslag ur kundtidningen Svatext