Semester 2021

Sommaren 2021 har jag semester + föräldraledigt.

v26 till v33.

Vänligen skicka in material till kampanjer och uppdateringar så snart som möjligt för det som ska färdigställas innan.

Om det under dessa veckor uppkommer akuta ärenden som ej kan vänta tills efter semestern, kontakta mig via mobil eller e-post.