”Responsive webdesign” – En webbsida för alla skärmar

Webbsida åt juristfirma - baserad på Wordpress template

När du bygger en ny webbsida är det lämpligt att bygga med så kallad ”responsive design”. Det innebär att en och samma webbsida automatiskt anpassar sig efter skärmens storlek.

Idag har vi nått en gräns då mer än hälften av besökarna normalt sett kommer från mobila enheter. Att din webbsida ska se bra ut på mobila enheter är inte bara viktigt, utan förmodligen även det primära att lägga fokus på.